1 — 4

Tělocvična Klánovice, Praha 9

investor MČ Praha - Klánovice, OMI MHMP
gp Starý - projektová kancelář
architekt Akad. arch. Hrouda
stavební program novostavba tělocvičny, dostavba ZŠ
stupeň DUR/2000, DSP/2001, DPS/2002
náklady 80 mil. Kč
realizace 2004