Bytový dům Praha 3
Gymnastická hala SK Hradčany, Praha 1
Obchodní centrum Folmava
Pavilon Spa - Semtín
Hotel Antonie
Rekonstrukce pavilonu Grébovka, Praha 2