1 — 5

Sportovní hala Sokol Svojetice

investor neuvedeno
gp Starý a partner s.r.o.
architekt Starý a partner s.r.o.
stavební program sportovní a multifunkční hala 
stupeň Studie/2020, DUR+DSP/2021, DPS/2022
náklady neuvedeno