1 — 7

Revitalizace rekreačního areálu Praha 10

investor neuvedeno
gp KD Beta a.s.
architekt Starý a partner s.r.o.
stavební program revitalizace a zpřístupnění rekreačního areálu 
stupeň Studie/2020, DUR/2022
náklady neuvedeno