1 — 5

Obytný soubor Praha 9

investor soukromý
gp Starý a partner s.r.o.
architekt Starý a partner s.r.o.
stavební program obytný soubor s komercí v přízemí, HPP = 23 320m2, OP = 64 900m3
stupeň Studie/2021
náklady neuvedeno