1 — 5

Mateřská škola Jakobiho

investor MČ Praha - Petrovice
gp Starý a partner s.r.o.
architekt Starý a partner s.r.o.
stavební program dostavba MŠ se dvěma třídami, modulová stavba
stupeň Studie/2020, DUR+DSP/2020, DPS/2021, REALIZACE/2022
náklady neuvedeno