1 — 3

Dispečink Masarykovy nemocnice ÚnL

investor Krajská zdravotní a.s.
gp Starý a partner s.r.o.
architekt Starý a partner s.r.o.
stavební program modulová stavba - kanceláře dispečerů a zázemí řidičů 
stupeň Studie/2019
orientační náklady neuvedeno