1 — 8

Chovy odchycených živočichů

investor Přírodovědecká fakulta University Karlovy
gp, architekt AND, spol. s.r.o.
stavební část Starý a partner s.r.o.
stavební program chovné a experimentální prostory pro PřF UK
stupeň DSP/2017, DPS/2018
náklady neuvedeno
realizace 2019-2020