1 — 5

Bytový dům V Bytovkách, Praha 10

investor JRD a.s., Praha 10
gp Starý a partner s.r.o.
architekt RH arch, Praha 1
stavební program 38 bytových jednotek
stupeň DPS/2009
náklady 91 mil. Kč
realizace 2009