ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHY 2

investor: MČ Praha 2
gp, architekt: SGL PROJEKT s.r.o., Praha 1
stavební část, koordinace: Starý – projektová kancelář
stavební program: přestavba a dostavba tří objektů, ÚMČ Praha 2,
památkově chráněno
stupeň: DPS/2003
náklady: 300.000.000,- Kč
realizace: 2005