TĚLOCVIČNA – KLÁNOVICE PRAHA 9

investor: MČ Praha – Klánovice, OMI MHMP
gp: Starý - projektová kancelář
architekt: Akad.arch. Hrouda
stavební program: novostavba tělocvičny,
dostavba ZŠ
stupeň: DUR/2000, DSP/2001, DPS/2002
náklady: 80.000.000,- Kč
realizace: 2003-2004