REKONSTRUKCE PAVILONU č.p. 2188 V HAVLÍČKOVÝCH SADECH V PRAZE 2

investor: MČ Praha 2
gp: SGL PROJEKT s.r.o., Praha 1
architekt: akad.arch. Javůrek, ing.arch. Thiele
stavební část, koordinace: Starý a partner s.r.o.
stavební program: rekonstrukce a dostavba pavilonu, památkově chráněno
stupeň: DSP/2007, DPS/2007
náklady: 37.500.000,-Kč
realizace: 2007-2009