HOTEL - SENOVÁŽNÉ NÁMĚSTÍ 15

investor: Prime hotels & development s.r.o., Praha 1
gp, architekt: Znamení čtyř architekti s.r.o.,
Praha 6
stavební část, koordinace: Starý – projektová kancelář
stavební program: rekonstrukce domu na hotel
stupeň: DSP/2001, DPS/2002
náklady: 100.000.000,- Kč
realizace: 2005