BYTOVÝ DŮM NA POPELCE

investor: Zvánovec a.s.
gp, architekt: SGL PROJEKT, Praha 1
stavební část, koordinace: Starý a partner s.r.o.
stavební program: 20 bytových jednotek
stupeň: UR/2006, DSP/2007, DPS/2007
náklady: 68.000.000,- Kč
realizace: 2008-2009