Projektová kancelář Starý a partner s.r.o. byla založena v roce 2004, svojí činností navazuje na předchozí působení projektové kanceláře Starý, činné od roku 1993.

Naše společnost nabízí těsnou spolupráci s investorem od vlastních prvopočátků investičního záměru, prověření lokality budoucí stavby, pojmenování (definování)  možných úskalí, zajištění zpracování potřebných průzkumů a studií. Následně vyhotovení všech stupňů projektové dokumentace od objemové, architektonické studie, dokumentace územního rozhodnutí, stavebního povolení, až po realizační dokumentaci. V průběhu zpracování dokumentace zajišťujeme řízení projektu a koordinaci všech profesní celků z postu hlavního inženýra projektu (HIP). V rámci komplexní nabídky služeb vyřizujeme potřebná povolení stavby, inženýrskou činnost. Během vlastní realizace investičního záměru provádíme autorské, případně technické dozory stavby. V rámci projektu klademe velký důraz na ekonomickou stránku vlastního návrhu stavby.

 
Ing. Jiří Starý

Ing. Pavel Hrdina