firma: Starý a partner s.r.o.
zapsaná: městským soudem v Praze oddíl C, vložka 103722
IČ: 271 97 395
DIČ: CZ271 97 395
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 1, Rytířská 26, č.ú.: 1962305379/0800
předmět činnosti: projektová činnost ve výstavbě, inženýrská činnost ve stavebnictví, činnost technických poradců v oblasti stavebnictví a architektuře
pojištěníodpovědnosti: pojistná částka 10.000.000,- kč, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., vinna insurance group
jednatelé: Ing. Jiří Starý
autorizovaný inženýr ČKAIT 0004506
  Ing. Pavel Hrdina